Shelley High School vs. Pocatello High School
Live Now

Varsity Girls Basketball

Shelley High School vs. Pocatello High School

Shelley High School
IHSAA - Idaho
VS
Pocatello High School
IHSAA - Idaho

Twin Falls High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Twin Falls High School

Pocatello High School vs. Blackfoot High School

Blackfoot High School
vs
Pocatello High School

Pocatello High School vs. Blackfoot High School

Blackfoot High School
vs
Pocatello High School

Twin Falls High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Twin Falls High School

Pocatello High School vs. Blackfoot High School

Blackfoot High School
vs
Pocatello High School

Pocatello High School vs. Highland High School

Pocatello High School
vs
Highland High School

Pocatello High School vs. Highland High School

Pocatello High School
vs
Highland High School

Pocatello High School vs. Highland High School

Pocatello High School
vs
Highland High School

Pocatello High School vs. Highland High School

Pocatello High School
vs
Highland High School

Pocatello High School vs. Highland High School

Pocatello High School
vs
Highland High School

Pocatello High School vs. Highland High School

Pocatello High School
vs
Highland High School

Pocatello High School vs. Idaho Falls High School

Idaho Falls High School
vs
Pocatello High School

Pocatello High School vs. Idaho Falls High School

Idaho Falls High School
vs
Pocatello High School

Pocatello High School vs. Idaho Falls High School

Idaho Falls High School
vs
Pocatello High School

Middleton Senior High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Middleton Senior High School

Middleton Senior High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Middleton Senior High School

Emmett High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Emmett High School

Pocatello High School vs. Emmett High School

Pocatello High School
vs
Emmett High School

Emmett High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Emmett High School

Twin Falls High School vs. Pocatello High School

Pocatello High School
vs
Twin Falls High School

Blackfoot High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Blackfoot High School

Blackfoot High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Blackfoot High School

Blackfoot High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Blackfoot High School

Blackfoot High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Blackfoot High School

Bonneville High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Bonneville High School

Bonneville High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Bonneville High School

Bonneville High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Bonneville High School

Bonneville High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Bonneville High School

Century High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Century High School

Century High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Century High School

Century High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Century High School

Pocatello High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Pocatello High School

Pocatello High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Pocatello High School

Shelley High School vs. Pocatello High School

Shelley High School
vs
Pocatello High School

Hillcrest High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Hillcrest High School

Hillcrest High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Hillcrest High School

Hillcrest High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Hillcrest High School

Hillcrest High School vs. Shelley High School

Shelley High School
vs
Hillcrest High School

Shelley High School vs. Century High School

Shelley High School
vs
Century High School

Shelley High School vs. Century High School

Shelley High School
vs
Century High School