Richfield School vs. Shoshone High School
Live Now

Varsity Girls Basketball

Richfield School vs. Shoshone High School

Shoshone High School
IHSAA - Idaho
VS
Richfield School
IHSAA - Idaho

Lighthouse Christian School vs. Richfield School

Lighthouse Christian School
vs
Richfield School

Hansen High School vs. Richfield School

Hansen High School
vs
Richfield School

Butte County Middle-High School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Butte County Middle-High School

Butte County Middle-High School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Butte County Middle-High School

Rimrock Senior High School vs. Richfield School

Rimrock Senior High School
vs
Richfield School

Richfield School vs. Rimrock Senior High School

Rimrock Senior High School
vs
Richfield School

Garden Valley High School vs. Richfield School

Garden Valley High School
vs
Richfield School

Hansen High School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Hansen High School

Hansen High School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Hansen High School

Richfield School vs. Bliss High School

Bliss High School
vs
Richfield School

Richfield School vs. Wendell High School

Wendell High School
vs
Richfield School

Richfield School vs. Mackay High School

Mackay High School
vs
Richfield School

Richfield School vs. Mackay High School

Mackay High School
vs
Richfield School

Richfield School vs. Mackay High School

Mackay High School
vs
Richfield School

Carey School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Carey School

Carey School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Carey School

Carey School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Carey School

Rockland High School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Rockland High School

Rockland High School vs. Richfield School

Richfield School
vs
Rockland High School

Murtaugh High School vs. Richfield School

Murtaugh High School
vs
Richfield School

Hagerman vs. Shoshone High School

Shoshone High School
vs
Hagerman

Hagerman vs. Shoshone High School

Shoshone High School
vs
Hagerman

Shoshone High School vs. Hansen High School

Hansen High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Hansen High School

Hansen High School
vs
Shoshone High School

Lighthouse Christian School vs. Shoshone High School

Shoshone High School
vs
Lighthouse Christian School

Lighthouse Christian School vs. Shoshone High School

Shoshone High School
vs
Lighthouse Christian School

Shoshone High School vs. Glenns Ferry High School

Glenns Ferry High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Glenns Ferry High School

Glenns Ferry High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Glenns Ferry High School

Glenns Ferry High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Glenns Ferry High School

Glenns Ferry High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Away

Away
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Wilder High School

Shoshone High School
vs
Wilder High School

Shoshone High School vs. Gooding High School

Gooding High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Gooding High School

Gooding High School
vs
Shoshone High School

Valley High School vs. Shoshone High School

Shoshone High School
vs
Valley High School

Valley High School vs. Shoshone High School

Shoshone High School
vs
Valley High School

Shoshone High School vs. Wendell High School

Wendell High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Wendell High School

Wendell High School
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Hagerman

Hagerman
vs
Shoshone High School

Shoshone High School vs. Hagerman

Hagerman
vs
Shoshone High School