Summit Shasta High School vs. The King's Academy
Live Now

Varsity Boys Basketball

Summit Shasta High School vs. The King's Academy

Summit Shasta High School
CIFCCS
VS
The King's Academy
CIFCCS

Away vs. The King's Academy

Away
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. Terra Nova High School

Terra Nova High School
vs
The King's Academy

Del Mar High School vs. The King's Academy

The King's Academy
vs
Del Mar High School

Away vs. The King's Academy

Away
vs
The King's Academy

Away vs. The King's Academy

Away
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. Fremont High School

Fremont High School
vs
The King's Academy

Cupertino High School vs. The King's Academy

The King's Academy
vs
Cupertino High School

The King's Academy vs. Prospect High School

Prospect High School
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. South San Francisco High School

South San Francisco High School
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. Away

Away
vs
The King's Academy

Yerba Buena High School vs. The King's Academy

The King's Academy
vs
Yerba Buena High School

The King's Academy vs. Valley Christian High School - San Jose

Valley Christian High School - San Jose
vs
The King's Academy

Marina High School vs. The King's Academy

The King's Academy
vs
Marina High School

The King's Academy vs. Willow Glen High School

Willow Glen High School
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. Notre Dame High School - Belmont

The King's Academy
vs
Notre Dame High School - Belmont

The King's Academy vs. Monta Vista High School

Monta Vista High School
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. Away

Away
vs
The King's Academy

The King's Academy vs. Harker High School

Harker High School
vs
The King's Academy

Mountain View High School vs. The King's Academy

The King's Academy
vs
Mountain View High School

The King's Academy vs. Away

Away
vs
The King's Academy

Summit Shasta High School vs. Menlo School

Summit Shasta High School
vs
Menlo School

Summit Shasta High School vs. Menlo School

Summit Shasta High School
vs
Menlo School

Summit Shasta High School vs. Menlo School

Summit Shasta High School
vs
Menlo School